Organizing Committee

Chief Patron
Prof. MLB Bhatt
Senior Advisors
Dr. Devika Nag
Dr. A. M. Kar
Dr. Rakesh Shukla
Dr. M. K. Singh
Organizing Chairman
Dr. R. K. Garg
Organizing Co-Chairman
Dr. Rajesh Verma
Dr. H. S. Malhotra
Dr. P. K. Sharma
Organizing Secretary
Dr. Neeraj Kumar
Joint Organizing Secretary
Dr. Ravi Uniyal
Dr. Shweta Pandey
Dr. Imran Rizvi
Executive Committee
Dr. Abbas Ali Mahdi
Dr. Asad Abbas
Dr. A. K. Thacker
Dr. Ajay Kumar Singh
Dr. Amita Jain
Dr. Anil Chandra
Dr. Anit Parihar
Dr. Ankur Bajaj
Dr. Atul Agarwal
Dr. Avinash Agarwal
Dr. Awadesh Yadav

Dr. B. K. Ojha
Dr. Chhitij Srivastava
Dr. D. Himanshu
Dr. Dinkar Kulshreshtha
Dr. J Kalita
Dr. Madhumati Goyal
Dr. Manoj Kumar
Dr. Manish Jaiswal
Dr. Neera Kohli
Dr. Pradeep Kumar Maurya
Dr. Rashmi Kumar

Dr. Ratish Juyal
Dr. Ruchika Tandon
Dr. Rajeev Garg
Dr. Sunil Pradhan
Dr. Sanjay Bihari
Dr. S. K. Singh
Dr. Somil Jaiswal
Dr. Swastika Suvirya
Dr. Vimal Kumar Paliwal
Dr. Veerendra Atam
Dr. Vijay Kumar